Ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. Od początku swojej pracy zawodowej zatrudniony jest w SPZOZ Międzyrzecz w oddziale chirurgicznym. W 1997 r. został kierownikiem poradni chirurgicznej. Po uzyskaniu Certyfikatu uprawniającego do wykonywania badań i zabiegów endoskopowych w zakresie całego przewodu pokarmowego prowadzi pracownię endoskopową w szpitalu w Międzyrzeczu. W lipcu 2012 r. rozpoczął współpracuję z Gorzowskim Centrum Medycznym MEDI-RAJ.

Godziny przyjęć:
Piątki 9.30 - 13.30